Reumatoïde artritis, reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte van de gewrichten. Humira wordt gebruikt voor het behandelen van matige tot ernstige reumatoïde artritis bij volwassenen. Het is mogelijk dat u eerst andere antireumatische medicatie krijgt, zoals methotrexaat. Als u niet goed genoeg reageert op deze medicatie, zult u humira krijgen. Humira kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van ernstige, actieve en progressieve reumatoïde artritis zonder voorgaande methotrexaatbehandeling. Humira kan de door de ontstekingsziekte veroorzaakte schade aan de gewrichten remmen en ervoor zorgen dat de gewrichten vrijer kunnen bewegen.

galstenen bloedwaarden ontstekingsprocessen in het lichaam en niet infectieuze uveïtis die de achterkant van het oog treft. Humira wordt gebruikt voor de behandeling van: reumatoïde artritis, polyarticulaire juveniele idiopathische artritis, enthesitis gerelateerde artritis. Spondylitis ankylopoetica, axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica, artritis psoriatica, plaque psoriasis, hidradenitis suppurativa, de ziekte van Crohn. Colitis ulcerosa, niet infectieuze uveïtis die de achterkant van het oog treft.

Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter vocht staat? Inhoud van deze bijsluiter. Wat is Humira en afslank waarvoor wordt dit middel gebruikt? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Hoe gebruikt u dit middel? Hoe bewaart u dit middel? Inhoud van de verpakking en overige informatie. Humira bevat de werkzame stof adalimumab. Adalimumab is een humaan monoklonaal antilichaam.

galstenen bloedwaarden

Welke maagklachten veroorzaken pijn in maag & bovenbuik


Humira (adalimumab humira (adalimumab) 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor. Misschien heeft u hem later weer nodig. Uw arts zal u ook een Humira veiligheidsinformatiekaart voor patiënten (patiëntenkaart) geven, deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie waar u zich bewust van moet zijn voordat u humira gaat gebruiken en tijdens de therapie met Humira. Houd deze patiëntenkaart bij. heeft u nog vragen? Neem dan contact op eruit met uw arts of apotheker. geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.

Coca cola soutěž 2017 - soutěže - tipy jak vyhrát


Daar krijg je vocht en ontstekingsremmers intraveneus toegediend en wordt een mri-scan uitgevoerd om het probleem beter te kunnen zien. Je zult ook een ercp (Endoscopische retrograde Cholangio- en Pancreaticografie) ondergaan. Dat is een kijkonderzoek via de maag (gastroscopie) waarbij men stenen in de galwegen opspoort en eventueel verwijdert. Is de alvleesklierontsteking hiermee opgelost, dan neemt men meestal in een tweede stap de galblaas operatief weg om herval te voorkomen. Galblaaskanker wordt meestal toevallig ontdekt bij het wegnemen van de galblaas. De verdere behandeling ervan verschilt van geval tot geval. De huidige operatiemethoden (laparoscopie en ercp) zijn weinig ingrijpend. Dus ook ouderen en personen met een minder goede algemene gezondheidstoestand kunnen hiermee vrij goed behandeld worden.

galstenen bloedwaarden

Let op je gewicht, en zorg ervoor dat je niet te veel bijkomt. Heb je overgewicht, fase dan kan afvallen de kans op galsteenklachten doen dalen. Wat kan je arts doen? Galstenen zonder symptomen hoeven niet behandeld te worden. Heb je galkolieken, dan kan je arts je een kopen pijnstiller of een middel tegen krampen voorschrijven.

Hij kan de pijnstiller ook via een injectie geven. Tijdens een galkoliek kan de galsteen plots doorheen de galgang schieten en in de darm terechtkomen. De pijn verdwijnt dan plots en de steen wordt afgevoerd met de ontlasting. Heb je geregeld last van pijn rechts in de bovenbuik, dan zal de arts je adviseren om pijnuitlokkende voedingsmiddelen te vermijden, en je snel (binnen de paar maanden) doorverwijzen voor een ingreep. Hij zal je ook doorverwijzen in volgende gevallen: - bij acute galblaasontsteking voor een ingreep binnen de 2 à 7 dagen na het begin van de symptomen; - bij een pancreas- of alvleesklierontsteking voor onmiddellijke ziekenhuisopname.

MedZ by appr hét Brancheburo - issuu

Echografie is het beste onderzoek om de diagnose te stellen. Hiermee kan men energie meestal wel stenen in de galblaas opsporen, maar geen stenen in de galwegen. Naast een lichamelijk onderzoek, kan een bloedonderzoek helpen om de ernst van een acute galblaas- of galwegontsteking of ontsteking van de pancreas (alvleesklier) in te schatten. De symptomen van een acute galblaasontsteking zijn pijn in de buik, rechtsboven, koorts en verhoging van de ontstekingseiwitten in het bloed. De symptomen van een acute galwegontsteking zijn hoge koorts, geelzucht en pijn, en de symptomen van een acute alvleesklierontsteking (pancreatitis) zijn hevige buikpijn, verhoging van alvleesklier- en levertests in het bloed. Geelzucht, kanker van de galblaas en galsteenileus (verstopping van de dunne darm door een galsteen) zijn andere complicaties van galstenen. Wat kun je zelf doen? Eet gezond en met mate. Vermijd voedingsmiddelen die pijn uitlokken.

galstenen bloedwaarden

Eiwit voedingsadviesbureau el Mondo

Galstenen komen vooral voor na de leeftijd van 40 jaar. Ongeveer 4 op duizend 65-plussers hebben galstenen. Hoe kun je het herkennen? Twee derde van de patiënten woning met galstenen vertonen geen symptomen. Zijn er toch klachten, dan is pijn rechts bovenaan in de buik die uitstraalt naar de schouder of de rug het meest voorkomend symptoom. Een pijnaanval (galkoliek) gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken. Bij pijn die langer dan 12 uur aanhoudt en die samengaat met koorts of geelzucht kan wijzen op een acute ontsteking van de galblaas of galwegen. Hoe stelt je arts de aandoening vast?

Door deze samentrekking wordt gal in de twaalfvingerige darm gepompt, en worden de vetten er afgebroken. Gal slank bepaalt in grote mate de kleur van de stoelgang. Heb je geen gal, dan is je stoelgang lichtbeige van kleur. Galstenen zijn stenen in de galblaas die in de galwegen terechtkomen en de galafvloei verhinderen. Bij de meeste mensen geeft dit geen symptomen. Risicofactoren voor het ontwikkelen van galstenen zijn leeftijd (komt meer voor bij ouderworden vrouw zijn, erfelijke aanleg, zwaarlijvigheid (obesitas vroegere bevallingen, diabetes, traagwerkende schildklier (hypothyreoïdie darmziekten van het ileum (deel van de dunne darm) en kunstmatige voeding. Hoe vaak komt het voor?

5 fatale fouten bij

De lever ligt rechtsboven in nederlandstalig de buik. De lever maakt gal aan. Gal is een donkergroene, wat stroperige vloeistof, dat voor een deel wordt opgeslagen in een zakje dat onderaan tegen de lever ligt. Dat zakje noemen we de galblaas. De galblaas heeft de vorm van een (kleine) peer, en is via de galgang verbonden met de darm. Gal is nodig om vetten af te breken en te verbranden. Van zodra er in de maag en daarna in de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de de dunne darm) vet eten terechtkomt, knijpt de galblaas samen.

Galstenen bloedwaarden
Rated 4/5 based on 879 reviews